Skip to main content
Cuypers & Cuypers logo

Hysteroscopiex

Waarom adviseren wij een kijkoperatie in de baarmoeder?

Om de oorzaak van uw klachten (bijv. vruchtbaarheidsproblemen of bloedingsstoornissen) nader te onderzoeken, adviseren wij tot spiegeling van de baarmoederholte, welke met kleine ingrepen gecombineerd kan worden. Hierdoor laten zich veranderingen (bijv. poliepen of deformaties) vaststellen, welke met andere onderzoeken (bijv. echo-onderzoek) niet eenduidig kunnen worden vastgesteld. Indien in uw specifieke geval andere onderzoeksmethoden in aanmerking komen, zullen wij u vanzelfsprekend ook over de voor- en nadelen, belasting, risico’s en succeskansen informeren.

 

Procedure

De kijkoperatie wordt in de regel onder lichte narcose (‘roesje’ of ‘diepe sedatie’) uitgevoerd. De gynaecoloog voert een optisch instrument (hysteroscoop) via de vagina en de baarmoedermond, in de baarmoederholte in. Door het laten inlopen van een vloeistof, ontvouwt de baarmoederholte en haar wanden zich. Hierdoor laten zich veranderingen optisch nauwkeurig vaststellen. Kleine instrumenten kunnen bovendien worden ingevoerd en kleine weefselbiopten kunnen gericht worden afgenomen alsook onderzocht worden. Kleine ingrepen kunnen in het kader van de kijkoperatie worden uitgevoerd. De gehele procedure duurt gemiddeld maximaal 20 minuten.

 

Risico’s en mogelijke complicaties

Ondanks alle zorgvuldigheid kan het tot – o.a. ook levensbedreigende – complicaties komen, welke verdere behandeling/operatief ingrijpen noodzakelijk maken. Het risico op complicaties (bijv. beschadigingen, bloedingen, pijn, fistelvorming, infecties, allergieën) gedurende de ingreep, wordt in de literatuur als kleiner dan 0,1% gerapporteerd. Dit percentage is een algemene inschatting en dient er toe het risico beter in te schatten. Bestaande ziektes/aandoeningen en individuele bijzonderheden kunnen het risico op complicaties natuurlijk wezenlijk beïnvloeden.

 

Voor de ingreep

Toon a.u.b. alle relevante documenten. Informeer ons tevens over alle medicijnen welke u momenteel neemt.
Door de aard van de ingreep vragen wij u tijdens desbetreffende cyclus voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Soms worden naar aanleiding van met name verhoogde plasmacellen, bepaalde typen antibiotica gebruikt welke invloed kunnen hebben op een zich ontwikkelende zwangerschap. Indien ook onderzoek naar NK-cellen en plasmacellen wordt verricht, adviseren wij derhalve eveneens voorbehoedsmiddelen te gebruiken totdat de uitslag van de onderzoeken bekend zijn.

 

Na de ingreep

Volg gegeven adviezen a.u.b. op. Laat u tevens door een volwassen persoon ophalen, en zorg dat de eerste 24 uur na de ingreep een volwassen persoon thuis aanwezig is om u indien nodig te helpen. Informeer ons bij koorts (boven de 38,5 °C), sterke bloedingen of ernstige pijnklachten.

 

Voor meer informatie, neem graag contact met ons op.

Endometriumdiagnostiek: NK-cellen en plasmacellenx

Wat zijn NK-cellen?

Ons immuunsysteem speelt niet alleen een belangrijke rol in het dagelijks leven, maar ook tijdens de zwangerschap. Er zijn verschillende immunologische factoren die het succes op een zwangerschap bepalen. Natural Killer-cellen (NK-cellen) en plasmacellen vormen een belangrijk onderdeel van het aangeboren en adaptieve immuunsysteem. De natuurlijke functie van de NK-cellen is onder meer het herkennen en verdedigen van bijvoorbeeld virus-geïnfecteerde cellen. NK-cellen worden zowel in het bloed als in de bekleding van de baarmoeder (endometrium) aangetroffen. Men spreekt van zogenaamde uteriene NK-cellen. Plasmacellen worden geactiveerd na contact met een ziekteverwekker, produceren antistoffen en helpen zo ter plaatse een infectie te bestrijden. De detectie van uteriene NK-cellen en plasmacellen vindt plaats via een specifieke immunohistochemische kleuring.

NK-cellen zijn een van de belangrijkste immuuncellen tijdens de vroege zwangerschap. In het eerste trimester van de zwangerschap zijn 70% van de witte bloedcellen in de placenta uNK-cellen. Internationale studies tonen aan dat een bovengemiddeld aantal uNK-cellen wordt aangetroffen bij vrouwen met herhaald implantatiefalen en/of herhaalde miskramen. Een verhoogd aantal uNK-cellen in het endometrium kan leiden tot een afstotingsreactie of tot het voorkómen van de implantatie van het embryo.

 

Wat zijn plasmacellen?

Een chronische endometriumontsteking (chronische endometritis) is een ontstekingsreactie die meestal wordt veroorzaakt door bacteriën. Het komt voor bij ongeveer 10-20% van de patiënten met herhaald implantatiefalen tijdens vruchtbaarheidsbehandeling, onverklaarde onvruchtbaarheid en bij onverklaarbare herhaalde miskramen. Chronische endometritis wordt echter vaak niet opgemerkt vanwege de milde of het zelfs volledig ontbreken van symptomen. Een chronische endometritis kan indirect worden opgespoord via immunohistochemische kleuring van het aantal plasmacellen in het endometrium.

 

Procedure en verdere beloop

Om het baarmoederslijmvlies te onderzoeken op uNK- en plasmacellen, is een biopt uit het baarmoederslijmvlies vereist. Deze ingreep kan poliklinisch worden uitgevoerd (tijdens het spreekuur, op de gynaecologische stoel, of desgewenst in het kader van een hysteroscopie). Voor aanvang van de procedure (welke doorgaans slechts enkele minuten duurt) wordt een vaginale echo gemaakt. Bij de afname van het biopt kunnen lichte pijnklachten optreden en na de afname kan licht bloedverlies optreden.

Het wordt aanbevolen de afname uit te voeren tussen de 19e en 22e dag van uw regulaire cyclus of 5-8 dagen na de eisprong. In uitzonderlijke gevallen is de bepaling niet mogelijk en dient een nieuw biopt te worden genomen. Uw arts ontvangt de resultaten van de test na 2-3 weken. Aan de test zijn kosten verbonden die niet door de zorgverzekering worden gedekt. Vraag ons gerust om meer informatie. Zodra alle resultaten beschikbaar zijn, zal uw arts u adviseren over de noodzaak en mogelijkheden van verdere behandeling. Na een behandeling tegen plasmacellen wordt meestal ter controle een nieuw biopt met plasmacelbepaling aanbevolen.

 

Voor meer informatie, neem graag contact met ons op.

Endometriumdiagnostiek: endometriale kiemdiagnostiek bij chronische endometritisx

Procedure en verdere beloop

Bij een (persisterende) chronische endometritis (bijv. ondanks therapie met antibiotica) bieden wij een micro-/moleculairbiologische bepaling van de bacteriele flora in het endometrium (baarmoederslijmvlies) aan. Hierdoor kunnen specifieke veroorzakers van een ontsteking beter bepaald worden teneind een meer gerichte behandeling mogelijk te maken. Middels een speciaal soort kweekstokje, wordt tijdens een inwendig gynaecologisch onderzoek, een kweek uit de baarmoederholte afgenomen.

Aan de test zijn kosten verbonden die niet door de zorgverzekering worden gedekt. Vraag ons gerust om meer informatie. Zodra alle resultaten beschikbaar zijn, zal uw arts u adviseren over de noodzaak en mogelijkheden van verdere behandeling. Na een behandeling met antibiotica wordt meestal ter controle een nieuw biopt met bepaling van de endometriale flora aanbevolen.

 

Voor meer informatie, neem graag contact met ons op.

ReceptIVFity-testx

Wat is de ReceptIVFity-test?

De ReceptIVFity-test is een nieuwe test waarmee u van tevoren mogelijk beter inzicht kunt krijgen in de kans van slagen van een vruchtbaarheidsbehandeling. Deze test onderzoekt of de omstandigheden in de baarmoeder thans geschikt zijn voor de innesteling van een embryo. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de samenstelling van bacteriën in de vagina (het ‘vaginale microbioom’) belangrijk is voor de kans op zwanger worden met behulp van een fertiliteitsbehandeling. De onderlinge verhouding tussen de verschillende soorten bacteriën vormt een profiel dat een hoge, gemiddelde of lage ReceptIVFity-score geeft.
Onderzoek toont aan dat bepaalde omstandigheden (minder dan 20% lactobacillen, meer dan 35% L. jensenii, meer dan 28% proteobacteriën en/of aanwezigheid van G. vaginalis) een lage score veroorzaken. De test is geoptimaliseerd om met name de lage scores eruit te filteren teneinde de terugplaatsing van een embryo uit te stellen tot een later moment waarop de score in elk geval gemiddeld is, en de kansen op zwangerschap beter zijn.

 

Hoe werkt het?

Voor de start van een behandeling neemt de gynaecoloog tijdens een bezoek aan de kliniek, met een soort ‘kweekstokje’ wat materiaal diep uit de vagina af. Na de afname wordt dit opgestuurd naar het laboratorium in Nederland. Daar bepaalt men op basis van het verzamelde bacteriële DNA uw microbioom-profiel. Na circa 2 weken krijgt uw gynaecoloog de uitslag van de test. De test is eenvoudig af te nemen en heeft geen bijwerkingen. Wel zijn er kosten aan de test verbonden die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed; vraag ons desgewenst naar meer informatie hierover.

 

De uitslag

De ReceptIVFity test bepaalt hoe het profiel van de bacterie-huishouding in de vagina eruitziet. De test kan een hoge, gemiddelde en lage score opleveren. Bij een hoge score is de kans op zwangerschap na een embryotransfer hoog (>50%), bij een gemiddelde score is de kans op zwangerschap ca. 25%, en bij een lage score is de kans op een zwangerschap laag (circa 5%). De uitslag is bewezen betrouwbaar gedurende de 2 maanden die volgen op de test. Er wordt nog verder onderzoek gedaan om te kijken of en hoe een ongunstig profiel te beïnvloeden is. Vraag voor meer informatie uw behandelend gynaecoloog.

Een hoge score staat vanzelfsprekend niet gelijk aan een garantie op zwangerschap bij een vruchtbaarheidsbehandeling. Ook andere factoren (bijv. eicelkwaliteit, zaadcelkwaliteit, erfelijke factoren in het embryo, BMI, levensstijl) zijn onder andere van invloed. Het microbioom en dus uw profiel kan in de loop van de tijd veranderen. Er wordt nader wetenschappelijk onderzoek gedaan naar medicijnen om het ongunstige vaginale microbioom in de toekomst positief te beïnvloeden.

 

Voor meer informatie, neem graag contact met ons op.

MiOXSYSx

Wat is MiOXSYS?

MiOXSYS is een testsysteem ten behoeve van het meten van oxidatieve stress in geval van vruchtbaarheidsproblemen bij mannen. De test is nauwkeurig in gebruik, gebruiksvriendelijk en biedt het snelste oxidatieve stressresultaat dat momenteel beschikbaar is. Het systeem is bedoeld voor gebruik met vers of voorheen ingevroren humaan sperma. Het is bedoeld om te worden beoordeeld in combinatie met een regulaire zaadanalyse.

 

Waarom MiOXSYS?

Hoge niveaus van oxidatieve stress zijn in verband gebracht met abnormale spermafunctie, resulterend in abnormale spermaparameters en vruchtbaarheidsbehandelingen waarbij geen zwangerschap optreedt. De oorzaak hiervoor kan bijvoorbeeld liggen in beschadiging van het sperma-oppervlak, waardoor een abnormale vorm en verminderde beweeglijkheid van de zaadcel ontstaat, schade aan eiwitten die de enzymfunctie binnen in de cel kunnen beïnvloeden, peroxidatie van DNA en daaropvolgende ontrafeling of fragmentatie van het DNA, en beperkte bevruchting door een afwijkende spermacapacitatie en acrosoomreactie.

 

Wat meet MiOXSYS?

Oxidatieve stress is een aandoening waarbij de productie van reactieve zuurstofradicalen de antioxidantenniveaus te boven gaat. Dit wordt beschouwd als een van de belangrijkste factoren die betrokken zijn bij schade aan zaadcellen. Vruchtbaarheidsproblemen bij de man vormen een belangrijke oorzaak van fertiliteitsproblemen en kunnen tot 25% te wijten zijn aan oxidatieve stress. Het systeem analyseert oxidatieve stress door middel van het meten van de overdracht van elektronen in alle bekende en onbekende oxidanten en reductiemiddelen in het mannelijke spermamonster. Het systeem maakt gebruik van een elektrochemische technologie voor de kwalitatieve meting (mV) van het statische oxidatie-reductiepotentieel (sORP) van menselijk sperma.

 

Voor wie is MiOXSYS bedoeld?

De test kan worden gebruikt bij herhaalde miskramen/implantatiefalen, hogere leeftijd van de man, problemen die worden geclassificeerd als 'idiopathische onvruchtbaarheid'/'onvruchtbaarheid met onbekende oorzaak', patiënten met een voorgeschiedenis van urogenitale infecties, patiënten met een varicocèle, en bij patiënten met risicofactoren voor levensstijl (roken, alcohol).

 

Testprocedure

De patiënt wordt gevraagd een zaadmonster in te leveren, waarna een regulaire zaadanalyse zal plaatsvinden om te bepalen of er voldoende beweeglijke zaadcellen aanwezig zijn. Een klein monster (30 µl) wordt overgebracht naar de applicatiepoort van de MiOXSYS-sensor. Eenmaal gedetecteerd, begint de MiOXSYS-analysator met het verwerken van het monster. Binnen vijf minuten is een resultaat te verwachten, waarna een rapport wordt opgesteld, welke in zijn algemeenheid binnen 24 uur met de patiënt wordt gedeeld. De waarden zijn genormeerd naar de spermaconcentratie van de patiënt om de resultaten te kunnen interpreteren.

 

Voor meer informatie, neem graag contact met ons op.